Registreeru

amservi-juhendamine-programm-pilt

 

info@kohustuslikkoolitus.ee

helista 6700194 või 59129102

facebook/kohustuslikkoolitus

 

 

 

 

tootukassa tammiste sigma magnum leok evicon cv

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.

Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.
Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid

tk GRAAFIK

HIND 120- +km

Kui ühest ettevõttest on rohkem kui 1 osaleja, siis küsi hinnapakkumist!

Koolitusel käsitletavad teemad:


1.Üldsätted

 • Töökeskkonna mõiste
 • Töökoht
 • Töövahendid
 • Töötajate tervisekontroll
 • Tööolme
 • Töötajate juhendamine ja koolitus
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riiklik järelvalve
 • Õnnetusoht, elektriohutus

2.Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

 • Riigi tasandil
 • Ettevõtte tasandil
 • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
 • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • Töötajate tervisekontroll
 • Koostöö õiguslikud alused
 • Tööandja kohustused, õigused ja vastutus töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
 1. Riskianalüüs
 • Riskianalüüsi mõiste
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • Riski hindamise meetodid
 • Riskide ohjamise abinõud
 • Ergonoomia

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolitusasutus on registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel
 töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks. SM reg nr 2/2017 Koolitusasutuse pidaja registrikood: 11530451